Projektiranje strojnih in električnih instalacij

V NOM biroju projektiramo in svetujemo. Naši naročniki so predvsem arhitekturni biroji in individualne stranke. Poleg načrtov instalacij vodovoda, plina, ogrevanja, hlajenja, šprinkler-ja in prezračevanja, pripravljamo tudi elaborate gradbene fizike, študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo, elaborate z ekonomskim vrednotenjem prihrankov ob zamenjavi energentov ter načrte električnih instalacij. Za vse naše načrte izdelamo natančne popise materiala.
Načrte izdelujemo od idejne zasnove do projekta izvedenih del (IZP, DGD, PZI, PID). Pri načrtovanju sledimo najnovejšim smernicam vezanih na uporabo obnovljivih virov energije in trajnostno gradnjo ter predpisom in direktivam na področju načrtovanja strojnih in električnih instalacij.

Pri načrtovanju uporobljamo sodobno programsko opremo AX-3000, specializirano za načrtovanje instalacij.

Zaradi novih trendov in težnji h kakovostnejšemu načrtovanju se poslužujemo tudi BIM projektiranja.

izvedenih projektov, s katerimi smo si v 20 letih obstoja nabrali izkušnje in znanje za najbolj zahtevne naloge

Vodovodna instalacija

Vodovodna instalacija

Hišna vodovodna instalacija, hišni priključki, hidrantna omrežja, hidroforne postaje, črpališča…
Ogrevanje in hlajenje

Ogrevanje in hlajenje

Radiatorsko, talno in stensko ogrevanje, konvektorsko ogrevanje/hlajenje, termično aktiviranje betonskega jedra, priprava tople sanitarne vode, uporaba sončne energije, kotlovnice, hladilne in toplotne postaje, vročevodni priključki …
Plinska instalacija

Plinska instalacija

Hišna plinska instalacija, hišni priključki, plinske postaje za UNP, plinovodi …
Prezračevanje in klimatizacija

Prezračevanje in klimatizacija

Osnovno prezračevanje, klimatizacija z vzdrževanjem temperature in vlage, prezračevanje bazenov…
Elaborati in izkazi

Elaborati in izkazi

Izdelava elaboratov gradbene fizike in izkazov energijskih karatkeristik stavb.
Ekonomsko vrednotenje

Ekonomsko vrednotenje

Izračun prihrankov in možnosti izrabe energije ob morebitni zamenjavi energenta, predvsem pri prehodu iz fosilnih, na druge vrste energentov kot sta npr. lesna biomasa (peleti,sekanci,…) in elektrika (toplotne črpalke,…).
Elektro instalacije

Električne instalacije

Močnostne instalacije, pomožni viri napajanja, brezprekinitveni sistemi napajanja, splošna razsvetljava, varnostna razsvetljava, javna razsvetljava, ozemljitvene instalacije, NN priključki, inteligentne instalacije, strelovodni sistemi, telekomunikacijske instalacije,…
Projektantski nadzor

Nadzor nad izvedbo

Strokovni nadzor strojnih in električnih instalacij nad pravilnim izvajanjem del glede vrste, količine in kakovosti del, materiala in opreme, napeljavami in napravami.

Referenčni projekti

V 20 letih našega delovanja se je nanizalo veliko število uspešno zaključenih projektov. Izbor najbolj zanimivih vam predstavljamo v sliki in besedi, lahko pa si ogledate celoten spisek referenčnih projektov.

Ekipa strokovnjakov

Z izkušnjami, sodobno programsko opremo in svetovanjem se vsakič trudimo zadovoljiti še tako zahtevna naročila. Držimo se zastavljenih rokov za oddajo projektov in smo našim strankam na razpolago tudi po tem, ko je projekt že končan in izveden. Kot podjetje smo tudi družbeno aktivni z donacijami v lokalne športne klube in humanitarne organizacije.

Peter Blažek
Direktor in pooblaščeni inženir
Strojne instalacije
peter.blazek@nombiro.si

Blaž Vrčon
Pooblaščeni inženir
Strojne instalacije
blaz.vrcon@nombiro.si

Tomaž Dobrila
Pooblaščeni inženir
Električne instalacije
tomaz.dobrila@nombiro.si

Matej Gržinič
Pooblaščeni inženir
Strojne instalacije
matej.grzinic@nombiro.si

Andrej Brozič
Projektant
Strojne instalacije
andrej.brozic@nombiro.si

Simon Furlanič
Projektant
Strojne instalacije
simon.furlanic@nombiro.si

Tine Jenc
Projektant
Električne instalacije
tine.jenc@nombiro.si

Luka Žitko
Projektant
Električne instalacije
luka.zitko@nombiro.si

Vesna Babič
Administratorka
T +386 5 631 40 66
vesna.babic@nombiro.si

Kontaktni obrazec

15 + 11 =

Kontakti

NOM BIRO, projektiranje in svetovanje d.o.o.
Šmarska cesta 5 C
6000 Koper – Capodistria

T +386 5 631 40 66
E info@nombiro.si
W www.nombiro.si

Podatki o podjetju

ID za DDV: SI19286465
TRR: SI56 0209 3026 2316 685
SWIFT: LJBASI2X
(NLB d.d.)

Matična št.: 1605356000
Dejavnost: Projektiranje
SKD: M71.129 – Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Datum vpisa: 16.5.2001

NOM BIRO d.o.o.

Pisarna

Šmarska cesta 5C
6000 Koper – Capodistria