Kotlarna Dob
Za potrebe oskrbe Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni s toplotno energijo je bila zgrajena kotlovnica na lesno biomaso. Kot gorivo se uporabljajo lesni sekanci. Projekt je plod sodelovanja med Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij, ki deluje pod okriljem Ministrstva za pravosodje in lokalno skupnostjo s ciljem po lokalni samooskrbi s toplotno energijo in znižanja stroškov toplotne energije.
Slike: NOM BIRO

Arhitekturni biro

Arhitekturno projektiranje, svetovanje in nadzor Jože Cugelj

Storitve

  • vodovodni priključek
  • notranja vodovodna inštalacija
  • kotlovska oprema 2,5 MW
  • toplovod do obstoječih porabnikov

Posebnost projekta

  • uporaba obnovljivega vira energije – lesni sekanci
  • občutno zmanjšanje stroškov ogrevanja

Leto projekta PGD

2013

Status projekta

zaključen 2014