Referenčni projekti

V 20 letih našega delovanja se je nanizalo veliko število uspešno zaključenih projektov. Poleg spodaj naštetih smo izdelali še mnogo manjših projektov za stanovanjske hiše, gostinske lokale, trgovske lokale, bencinske črpalke in druge objekte.

Kulturni in izobraževalni objekti

 • Vrtec Šentjernej 2
 • Vrtec Šentjernej 1
 • Vrtec Brestanica
 • NUK II Ljubljana Link
 • Vrtec in glasbena šola Kobarid
 • Vrtec Brežice Link
 • Protokolarna dvorana Sveti Frančišek, Koper
 • OŠ Lavrica
 • Vrtec Škofije – nova gradnja
 • Večnamenska dvorana, Popetre
 • Biotehniška fakulteta – prenova laboratorijev, Ljubljana
 • Center sodobnih umetnosti ROG Ljubljana
 • Vrtec Trzin
 • Samostan Stična – prenova
 • Rektorat Univerze na Primorskem
 • Fakulteta za humanistične študije, Koper
 • OŠ Slovenska Bistrica – novogradnja
 • OŠ Črni vrh – prizidek
 • OŠ Ihan – telovadnica
 • OŠ Dob – prizidek in adaptacija
 • OŠ Bistrica ob Sotli – adaptacija
 • OŠ Pristava – adaptacija in prizidek
 • Vrtec »Kekec«, Radomlje – adaptacija
 • Večnamenska dvorana, Gračišče pri Kopru
 • Stara mestna elektrarna Ljubljana, gledališki prostor
 • Visoka šola za zdravstvo, Izola
 • Morska biološka postaja, Piran, II. faza
 • Kino Koper

Hoteli ter objekti za sprostitev in prosti čas

 • Hotel Barbara, Portorož
 • Hotel Roža, Portorož
 • Vile Park, Bernardin – ureditev hlajenja
 • Histrion SPA hotel Bernardin – rekonstrukcija
 • Hotel Salinera, Strunjan
 • Bazen Adria Ankaran
 • Telovadnica Pivka
 • Športna dvorana Podčetrtek Link
 • Dom vodnih športov Piran
 • Hotel Vila Viktorija, Bled
 • Hotel Palas, Petrovac na moru, Črna Gora
 • Hotel Kastellastva, Petrovac na moru, Črna gora
 • Hotel Adria, Ankaran
 • SPA center Lepa Vida – Soline, Sečovlje

Poslovni, gospodarski, zdravstveni in industrijski objekti

 • Poslovno-industrijska hala Povše metal Link
 • Medicinski center Dečkova, Celje
 • Lesno predelovalni center, Šentrupert
 • Islamski versko kulturni center Ljubljana
 • H&M, Čopova ulica Ljubljana
 • Trgovski objekt LIDL Rudnik, Ljubljana
 • Poslovna stavba Luke Koper “Barka 2″
 • Mobitel centri (Velenje, Slovenj Gradec, Citypark LJ, Kranj, Maribor, Trbovlje)
 • Poslovna stavba Splošna plovba Portorož – prenova
 • Poslovno stanovanjski objekt, Dragomer, projekt
 • Poslovno stanovanjski objekt Dunajski mozaik, Ljubljana Link
 • Mejni prehod Šentilj, prenova gostinskih objektov na vstopni in izstopni strani
 • Obmejna trgovina na mejnem prehodu Gruškovje Link
 • Stomatološka ambulanta Stamboldžioski Link

Stanovanjski in nastanitveni objekti

 • Objekti na območju OPPN “Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču v Šmarjah”
 • Oskrbovana stanovanja za starejše Olmo, Koper
 • Študentski dom Korotan Portorož – energetska sanacija
 • Večstanovanjski objekt Ribenska 1, Bled Link
 • Večstanovanjski objekt Ribenska 2, Bled Link
 • Stanovanjski bloki »Nad Dolinsko«, Koper (neprofitna stanovanja)
 • Stanovanjska bloka »Košta«, Sečovlje (neprofitna stanovanja)
 • Stanovanjski bloki »Semedelski razgledi«, Koper (stanovanja za trg)
 • Stanovanjski stolpič na Beljaški ulici v Ljubljani
 • Stanovanjski bloki na Jurčkovi cesti v Ljubljani Link
 • Stanovanjska zazidava »Baladur« v Seči
 • Stanovanjsko naselje »Brinje« Kozina

Energetika – obnovljivi viri energije

Toplotne črpalke večjih moči
 • AS Koper, investicijsko vzdrževalna dela
 • Intereuropa Koper
 • Rekonstrukcija 15-ih kotlarn javnih objektov v Mestni občini Koper
 • Rekonstrukcija 11-ih kotlarn javnih objektov v občini Piran
 • Islamski versko kulturni center Ljubljana
 • Vrtec Trzin
 • Vrtec Brežice
 • Plezalni center Ljubljana
 • Dominikanski samostan Ptuj
 • Hotel Palas Petrovac na moru, Črna Gora
Kotlarne na biomaso
 • DOLB Loški Potok
 • DOLB Trebnje
 • Zapori Dob – 2500kW
 • Luka Koper – centralna kotlovnica – 1000kW
 • Študentski dom Korotan Portorož, energetska sanacija – 125 kW
 • Terme Olimia, rekonstrukcija kotlarne in zamenjava goriva – 2000 kW
 • OŠ Cerkvenjak – 250kW
 • Centralna kotlovnica Mojstrana – 400 kW
 • Energetska prenova OŠ Jurklošter – zamenjava energenta iz plina na pelete
 • Energetska prenova vrtca Rimske toplice – zamenjava energenta iz kurilnega olja na pelete
Kogeneracija
 • Zapori Dob – 250 kWel + 600 kWtopl (lesna biomasa)
 • Centralna kotlovnica Hrušica – 50 kW (plin)
Solarni sistemi
 • Hotel Slovenska plaža Budva, Črna gora
 • Hotel Kastellastva Petrovac, Črna gora
 • Institut Jožef Stefan – solarno hlajenje
 • Vrtec Kobarid – solarno hlajenje
 • SGLŠ Postojna
 • OŠ Škofije

Zasebne hiše

 • Hiša Na Golem Link
 • Hiša B1 Link
 • Hiša F1 Link
 • Hiša F3 Link
 • Hiša P1 Link