Referenčni projekti

Solarno hlajenje, Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana

Solarno hlajenje, Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana
Na ravni strehi objekta IJS je izveden pilotni projekt solarnega hlajenja. Vgrajen je adsorbcijski hladilni agregat, ki kot vir toplote koristi vakuumske sprejemnike sončne energije. Odpadna toplota se vrača v okolico preko mokrega hladilnega stolpa. Hlajenje je urejeno za prostore obstoječih laboratorijev (preko hladilnika zraka vgrajenega v obstoječi prezračevalni sistem).
Slike: NOM BIRO

Storitve

  • kolektorsko polje – toplotna moč 44kW, absorberska površina 68 m²
  • adsorpcijski hladilnik hladilne moči 18kW

Posebnost projekta

  • pridobivanje hladilne energije iz sonca
  • sončna energija se v zimskem času koristi za segrevanje prezračevalnega zraka

Leto projekta PZI

2014

Status projekta

zaključen – 2014