Referenčni projekti

Slovenska plaža, Budva, Črna Gora

Slovenska plaža – Budva, Črna Gora
Turistično naselje Slovenska plaža v Budvi s svojo arhitekturo in ambientom predstavlja mesto v mestu, kjer najdemo vse potrebno za prijeten počitek, od namestitve, rekreativnih površin, trgovin, plaže, restavracij, galerij in frizerskih salonov do ambulante.

Zaradi dolgoletne uporabe in dotrajanosti sta bila obnovljena celoten solarni sistem za ogrevanje sanitarne vode in toplovodno omrežje tople sanitarne vode ter cirkulacije.

Slike: NOM BIRO

Storitve

  • zamenjava sprejemnikov sončne energije (kolektorjev)
  • sanacija obstoječih akumulatorjev sanitarne vode
  • sanacija obstoječe toplotne postaje
  • zamenjava toplovoda
  • centralni nadzorni sistem

Posebnost projekta

  • največji solarni sistem na Balkanu
  • akumulacija sanitarne vode 350 m³
  • zagotavljanje tople sanitarne vode za 2300 hotelskih gostov

Leto projekta PZI

2013

Status projekta

zaključen 2014