Referenčni projekti

Stanovanjsko naselje Pod Pekrsko Gorco, Maribor

Stanovanjsko naselje Pod Pekrsko Gorco, Maribor
Stanovanjsko naselje Pod Pekrsko Gorco je nova stanovanjska soseska devetih blokov, ki se bo gradila v dveh fazah. Obsegala bo skupno 400 stanovanj (od tega bo 60 oskrbovanih stanovanj), vrtec, dnevni center aktivnosti za starejše ter trgovske in storitvene dejavnosti. Parkiranje je načrtovano v podzemnih garažah pod objekti.

Arhitekturni biro

Jereb in Budja arhitekti d.o.o.

Storitve

  • strojne instalacije

Posebnost projekta

  • BIM
  • stanovanjske toplotne postaje
  • centralno prezračevanje stanovanj
  • odvod dima in toplote jet-fan

Površina

41.300 m²

Leto projekta PZI

2018

Status projekta

v izgradnji